21.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 118/23


A Törvényszék 2012. március 6-i ítélete — Bizottság kontra Liotti

(T-167/09. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelés - Előmeneteli jelentés - 2006. évi értékelési időszak - Általános végrehajtási rendelkezések - Az értékelési szabályok egységes és összehangolt alkalmazása)

2012/C 118/37

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és K. Herrmann meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) F-38/08. sz., Liotti kontra Bizottság ügyben 2009. február 17-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, és ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló fellebbezés.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a fellebbezést elutasítja.

2.

A Bizottság a saját költségein felül köteles viselni az A. Liottinál a jelen eljárásban felmerült költségeket.


(1)  HL C 167., 2009.7.18.