31.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 86/133


Europos lyčių lygybės institutas – 2010 m. biudžetas

(2010/C 86/26)

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

2 antraštinė dalis – Iš viso

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

BENDRA SUMA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Eilutė

2010 m. asignavimai

2009 m. asignavimai

2008 m. vykdymas

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

200 000

180 000

10 859,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

60 000

100 000

0,—

1 4

SOCIALINĖS, INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO IŠLAIDOS

100 000

80 000

0,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

30 000

30 000

0,—

 

1 antraštinė dalis – Iš viso

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

BIURŲ PATALPOS

530 000

400 000

0,—

2 1

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS

100 000

50 000

0,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

0,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

50 000

60 000

0,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

200 000

300 000

138 348,—

 

2 antraštinė dalis – Iš viso

1 020 000

950 000

138 348,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 1

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

250 000

620 000

0,—

3 2

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 250 000

3 000 000

0,—

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

3 500 000

3 620 000

0,—

 

BENDRA SUMA

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Etatų planas

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

AD 12

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

1

AD 8

3

2

AD 7

2

2

AD 6

1

AD 5

8

5

Iš viso AD

18

12

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

3

2

AST 4

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

Iš viso AST

7

8

Iš viso

25

20