31.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 86/133


Euroopan tasa-arvoinstituutti – Talousarvio 2010

(2010/C 86/26)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2010

Varainhoitovuosi 2009

Varainhoitovuosi 2008

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

Osasto 2 yhteensä

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2010

Määrärahat 2009

Toteutus 2008

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

200 000

180 000

10 859,—

1 3

MATKAKULUT

60 000

100 000

0,—

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

100 000

80 000

0,—

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

30 000

30 000

0,—

 

Osasto 1 yhteensä

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

TOIMISTO

530 000

400 000

0,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

100 000

50 000

0,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

100 000

100 000

0,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

40 000

0,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

50 000

60 000

0,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

200 000

300 000

138 348,—

 

Osasto 2 yhteensä

1 020 000

950 000

138 348,—

3

TOIMINTAKULUT

3 1

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

250 000

620 000

0,—

3 2

TOIMINTAKULUT

3 250 000

3 000 000

0,—

 

Osasto 3 yhteensä

3 500 000

3 620 000

0,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

AD 12

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

1

AD 8

3

2

AD 7

2

2

AD 6

1

AD 5

8

5

Yhtensä AD

18

12

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

3

2

AST 4

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

Yhtensä AST

7

8

Yhtensä

25

20