31.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/133


Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – 2010. aasta üldeelarve

(2010/C 86/26)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2010. eelarveaasta

2009. eelarveaasta

2008. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

6 940 000

6 860 000

6 430 000,—

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2010

Assigneeringud 2009

Täitumine 2008

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

2 030 000

1 900 000

0,—

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

200 000

180 000

10 859,—

1 3

LÄHETUSKULUD

60 000

100 000

0,—

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

100 000

80 000

0,—

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

30 000

30 000

0,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

2 420 000

2 290 000

10 859,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

530 000

400 000

0,—

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

100 000

50 000

0,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

40 000

0,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

50 000

60 000

0,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

200 000

300 000

138 348,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

1 020 000

950 000

138 348,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

250 000

620 000

0,—

3 2

TEGEVUSKULUD

3 250 000

3 000 000

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

3 500 000

3 620 000

0,—

 

KÕIK KOGUSUMMA

6 940 000

6 860 000

149 207,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2010

2009

2008

2010

2009

2008

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

1

AD 12

AD 11

1

1

AD 10

1

1

AD 9

1

AD 8

3

2

AD 7

2

2

AD 6

1

AD 5

8

5

Kokku AD

18

12

AST 11

AST 10

AST 9

1

AST 8

1

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

3

2

AST 4

2

2

AST 3

AST 2

AST 1

Kokku AST

7

8

Kokku

25

20