7.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/10


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2011 – Stempher in Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher proti Evropski komisiji

(Zadeva T-68/06) (1)

(Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Sektor industrijskih plastičnih vreč - Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 81 ES - Globe - Zastaranje - Dokaz o kršitvi)

2012/C 6/14

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeči stranki: Stempher BV (Rijssen, Nizozemska) in Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (zastopnika: J. de Pree in E. Pijnacker Hordijk, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnik: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis in S. Noë, zastopniki)

Predmet

Predlog za delno razglasitev ničnosti in spremembo Odločbe Komisije C(2005) 4634 konč. z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 (ES) (Zadeva COMP/F/38.354 – Industrijske vreče).

Izrek

1.

Odločba Komisije C(2005) 4634 konč. z dne 30. novembra 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 (ES) (Zadeva COMP/F/38.354 – Industrijske vreče) se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na družbi Stempher BV in Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 96, 22.4.2006.