7.1.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 6/10


Hotărârea Tribunalului din 16 noiembrie 2011 — Stempher și Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Comisia

(Cauza T-68/06) (1)

(Concurență - Înțelegeri - Sectorul sacilor industriali din plastic - Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Amenzi - Prescripție - Dovada încălcării)

2012/C 6/14

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamante: Stempher BV (Rijssen, Țările de Jos) și Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (reprezentanți: J. de Pree și E. Pijnacker Hordijk, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis și S. Noë, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare în parte și cerere de reformare a Deciziei C(2005) 4634 final a Comisiei din 30 noiembrie 2005 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] (Cazul COMP/F/38.354 — Saci industriali).

Dispozitivul

1.

Anulează Decizia C(2005) 4634 final a Comisiei din 30 noiembrie 2005 privind o procedură de aplicare a articolului 81 [CE] (Cazul COMP/F/38.354 — Saci industriali), în măsura în care se referă la Stempher BV și la Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 96, 22.4.2006.