7.1.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 6/10


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Novembru 2011 — Stempher u Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-68/06) (1)

(Kompetizzjoni - Akkordji - Settur tal-boroż industrijali tal-plastik - Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE - Multi - Preskrizzjoni - Prova tal-ksur)

2012/C 6/14

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Partijiet

Rikorrenti: Stempher BV (Rijssen, il-Pajjiżi l-Baxxi); u Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (rappreżentanti: J. de Pree u E. Pijnacker Hordijk, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis u S. Noë, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tat-talba ta’ tibdil tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2005) 4634 finali, tat-30 ta’ Novembru 2005, rigward proċedura skont l-Artikolu 81 [KE] (Każ COMP/F/38.354 — Boroż industrijali)

Dispożittiv

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2005) 4634 finali, tat-30 ta’ Novembru 2005, rigward proċedura skont l-Artikolu 81 [KE] (Każ COMP/F/38.354 — Boroż industrijali), hija annullata sa fejn tirrigwarda lil Stempher BV u Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 96, 22.04.2006.