7.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 6/10


Vispārējās tiesas 2011. gada 16. novembra spriedums — Stempher un Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Komisija

(Lieta T-68/06) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Plastmasas rūpniecisko maisu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Naudas sodi - Noilgums - Pierādījums par pārkāpumu)

2012/C 6/14

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stempher BV (Rijssen, Nīderlande); un Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen), (pārstāvji — J. de Pree un E. Pijnacker Hordijk, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis un S. Noë)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt un grozīt Komisijas pieņemto 2005. gada 30. novembra lēmumu C(2005) 4634 saistībā ar procedūru, piemērojot EKL 81. pantu (Lieta COMP/F/38.354 — Rūpnieciskie maisi)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt 2005. gada 30. novembra lēmumu C(2005) 4634 saistībā ar procedūru, piemērojot EKL 81. pantu (Lieta COMP/F/38.354 — Rūpnieciskie maisi), daļā, kas attiecas uz Stempher BV un Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2)

Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 96, 22.04.2006.