7.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 6/10


2011 m. lapkričio16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Stempher ir Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher prieš Komisiją

(Byla T-68/06) (1)

(Konkurencija - Karteliai - Pramoninių plastikinių maišų sektorius - Sprendimas, kuriuo nustatytas EB 81 straipsnio pažeidimas - Baudos - Senatis - Pažeidimo įrodymas)

2012/C 6/14

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovės: Stempher BV (Reisenas, Nyderlandai) ir Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Reisenas), atstovaujamos advokatų J. de Pree ir E. Pijnacker Hordijk

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis ir S. Noë

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti ir prašymas pakeisti 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą C(2005) 4634 galutinis, susijusį su [EB] 81 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/F/38.354 — Pramoniniai maišai).

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimą C(2005) 4634 galutinis, susijusį su [EB] 81 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/F/38.354 — Pramoniniai maišai), kiek jis susijęs su Stempher BV ir Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2.

Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 96, 2006 4 22.