7.1.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 6/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2011 — Stempher ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher v. komissio

(Asia T-68/06) (1)

(Kilpailu - Kartellit tai muut yhteisjärjestelyt - Muovisten teollisuussäkkien ala - Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Sakot - Vanhentuminen - Näyttö kilpailusääntöjen rikkomisesta)

2012/C 6/14

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantajat: Stempher BV (Rijssen, Alankomaat) ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (edustajat: asianajajat J. de Pree ja E. Pijnacker Hordijk)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis ja S. Noë)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission 30.11.2005 tekemän päätöksen K(2005) 4634 lopullinen, joka koskee [EY] 81 artiklan soveltamista koskevaa menettelyä (asia COMP/F/38.354 — Teollisuussäkit), osittaisesta kumoamisesta ja muuttamisesta.

Tuomiolauselma

1)

Komission 30.11.2005 tekemä päätös K(2005) 4634 lopullinen, joka koskee [EY] 81 artiklan soveltamista koskevaa menettelyä (asia COMP/F/38.354 — Teollisuussäkit) kumotaan Stempher BV:tä ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV:tä koskevilta osin.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 96, 22.4.2006.