7.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 6/10


Üldkohtu 16. novembri 2011. aasta otsus — Stempher ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher versus komisjon

(Kohtuasi T-68/06) (1)

(Konkurents - Kartellikokkulepped - Tööstuslike kilekottide sektor - EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus - Trahvid - Aegumine - Rikkumise tõendamine)

2012/C 6/14

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hagejad: Stempher BV (Rijssen, Madalmaad) ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (esindajad: advokaadid J. de Pree ja E. Pijnacker Hordijk)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis ja S. Nöe)

Ese

Nõue tühistada osaliselt ja nõue sõnastada ümber komisjoni 30. novembri 2005. aasta otsus K(2005) 4634 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (Juhtum COMP/F/38.354 — Tööstuslikud kotid.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 30. novembri 2005. aasta otsus K(2005) 4634 (lõplik), mis käsitleb [EÜ] artikli 81 alusel algatatud menetlust (Juhtum COMP/F/38.354 — Tööstuslikud kotid), Stempher BV-id ja Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV-id puudutavas osas.

2.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 96, 22.4.2006.