7.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 6/10


Rozsudek Tribunálu ze dne 16. listopadu 2011 — Stempher a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher v. Komise

(Věc T-68/06) (1)

(Hospodářská soutěž - Kartelové dohody - Trh s plastovými průmyslovými pytli - Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES - Pokuty - Promlčení - Důkaz o protiprávním jednání)

2012/C 6/14

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Stempher BV (Rijssen, Nizozemsko) a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (zástupci: J. de Pree a E. Pijnacker Hordijk, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis a S. Noë, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na částečné zrušení a na změnu rozhodnutí Komise K(2005) 4634 v konečném znění ze dne 30. listopadu 2005 v řízení podle článku 81 (ES) (věc COMP/F/38.354 — Průmyslové pytle).

Výrok rozsudku

1)

Rozhodnutí Komise K(2005) 4634 v konečném znění ze dne 30. listopadu 2005 v řízení podle článku 81 (ES) (věc COMP/F/38.354 — Průmyslové pytle) se zrušuje v části, v níž se týká společností Stempher BV a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 96, 22.4.2006.