31.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 110/55


Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2015

(2015/C 110/11)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2015

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Naslov 2 – Skupaj

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

289 149

271 340,22

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

289 149

271 340,22

 

SKUPAJ

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2015

Odobritve 2014

Realizacija 2013

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

114 000

45 000

73 067,25

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

270 000

439 161,23

1 4

IZDATKI ZA PRAVNE IN MEDICINSKE ZADEVE TER USPOSABLJANJE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

675 000

592 000

526 978,32

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERVE ZA NASLOV 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Naslov 1 – Skupaj

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATIKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

39 000

42 000

15 834,11

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

9 000

26 000

21 146,99

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERVE ZA NASLOV 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 2 – Skupaj

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 2

SVOBOŠČINE

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

ENAKOST

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

PRAVOSODJE

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

139 150

105 000

0,—

 

Naslov 3 – Skupaj

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

SKUPAJ

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Skupaj A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Skupaj AST

27

28

28

Skupaj

73

75

78

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Skupaj

29

29

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

38

38