31.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 110/55


Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

(2015/C 110/11)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar 2014

Exercițiul financiar 2013

2

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

2 0

SUBVENȚIE ACORDATĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Titlul 2 — Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

3 0

CONTRIBUȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE GAZDĂ

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

4 0

VENITURI ALOCATE UNOR CHELTUIELI SPECIFICE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

p.m.

289 149

271 340,22

 

Titlul 9 — Total

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTAL GENERAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2015

Credite 2014

Execuție 2013

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

PERSONAL ANGAJAT

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

CHELTUIELI CU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL DE PERSONAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU

200 000

270 000

439 161,23

1 4

CHELTUIELI JURIDICE, MEDICALE ȘI DE FORMARE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITATE, SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI PUBLICI ȘI EXPERȚI

372 000

350 000

335 900,92

1 6

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

675 000

592 000

526 978,32

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Titlul 1 — Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI CONEXE

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

PRELUCRARE DE DATE

774 000

819 000

812 620,96

2 2

BUNURI MOBILE ȘI COSTURI CONEXE

39 000

42 000

15 834,11

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

169 000

157 000

129 432,42

2 5

CHELTUIELI CU ÎNTRUNIRILE

9 000

26 000

21 146,99

2 6

STUDII, ANALIZE, CONSULTĂRI

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 2 — Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 2

LIBERTĂȚI

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

EGALITATE

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTIȚIE

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE ORIZONTALE

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANE ALE AGENȚIEI ȘI MECANISME DE CONSULTARE

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERVĂ PENTRU TITLUL 3

139 150

105 000

0,—

 

Titlul 3 — Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTAL GENERAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul

Posturi permanente

Posturi temporare

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Total A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Total AST*

27

28

28

Total

73

75

78

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

Posturi de agenți contractuali

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Total

29

29

Posturi de experți naționali detașați

9

9

Total

38

38