31.3.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 110/55


Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/11)

DOCHODY

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Rok budżetowy 2013

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

289 149

271 340,22

 

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

289 149

271 340,22

 

OGÓŁEM

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

WYDATKI

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2015

Środki 2014

Wynik 2013

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

114 000

45 000

73 067,25

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

270 000

439 161,23

1 4

WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

675 000

592 000

526 978,32

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

3 000

3 945,11

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Tytuł 1 – Ogółem

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATYKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

39 000

42 000

15 834,11

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

169 000

157 000

129 432,42

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

9 000

26 000

21 146,99

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

30 000

30 000

77 550,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Tytuł 2 – Ogółem

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 2

WOLNOŚCI

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

RÓWNOŚĆ

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

490 000

475 000

448 172,58

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

139 150

105 000

0,—

 

Tytuł 3 – Ogółem

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

OGÓŁEM

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Suma A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Ogółem AST*

27

28

28

Ogółem

73

75

78

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Ogółem

29

29

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

38

38