31.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 110/55


Staat van ontvangsten en uitgaven van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2015

(2015/C 110/11)

ONTVANGSTEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begrotingsjaar 2015

Begrotingsjaar 2014

Begrotingsjaar 2013

2

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Titel 2 — Totaal

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN HET GASTLAND

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 3 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

4

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

4 0

ONTVANGSTEN BESTEMD VOOR SPECIFIEKE UITGAVEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

p.m.

289 149

271 340,22

 

Titel 9 — Totaal

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTAAL-GENERAAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

UITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2015

Kredieten 2014

Uitvoering 2013

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

UITGAVEN VOOR AANWERVING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

200 000

270 000

439 161,23

1 4

UITGAVEN VOOR JURIDISCHE EN MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITEIT, UITWISSELING VAN AMBTENAREN EN DESKUNDIGEN

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIALE DIENST

675 000

592 000

526 978,32

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERVE VOOR TITEL 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Titel 1 — Totaal

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMATIEVERWERKING

774 000

819 000

812 620,96

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

39 000

42 000

15 834,11

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

VERGADERINGEN

9 000

26 000

21 146,99

2 6

STUDIES, ENQUÊTES, ADVIEZEN

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERVE VOOR TITEL 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 2 — Totaal

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

BELEIDSUITGAVEN

3 2

VRIJHEDEN

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

GELIJKHEID

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

JUSTITIE

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

ORGANEN VAN HET AGENTSCHAP EN OVERLEGMECHANISMEN

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERVE VOOR TITEL 3

139 150

105 000

0,—

 

Titel 3 — Totaal

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTAAL-GENERAAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Personeelsformatie

Functiegroep en rang

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Totaal A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Totaal AST

27

28

28

Totaal-generaal

73

75

78

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

Posten voor arbeidscontractanten

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Totaal

29

29

Gedetacheerde nationale deskundigen

9

9

Totaal

38

38