31.3.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 110/55


Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2015

(2015/C 110/11)

DĦUL

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Sena finanzjarja 2015

Sena finanzjarja 2014

Sena finanzjarja 2013

2

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

2 0

SUSSIDJU MILL-UNJONI EWROPEA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Titolu 2 — Total

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

KONTRIBUZZJONIJIET FINANZJARJI TAL-ISTAT MEMBRU LI QED JOSPITA

3 0

KONTRIBUZZJONIJIET FINANZJARJI TAL-ISTAT MEMBRU LI QED JOSPITA

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolu 3 — Total

p.m.

p.m.

0,—

4

DĦUL ASSENJAT GĦAL PARTITI SPEĊIFIĊI TA’ NFIQ

4 0

DĦUL ASSENJAT GĦAL PARTITI SPEĊIFIĊI TA’ NFIQ

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolu 4 — Total

p.m.

p.m.

0,—

9

DĦUL MIXXELLANJU

9 0

DĦUL MIXXELLANJU

p.m.

289 149

271 340,22

 

Titolu 9 — Total

p.m.

289 149

271 340,22

 

GRAN TOTAL

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

NEFQA

Titolu

Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2015

Approprjazzjonijiet 2014

Eżitu 2013

1

INFIQ GĦALL-PERSUNAL

1 1

STAFF F'IMPJIEG ATTIV

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

INFIQ FUQ IR-REKLUTAĠĠ U T-TRASFERIMENT TAL-PERSUNAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

MISSJONIJIET U VJAĠĠAR FUQ XOGĦOL

200 000

270 000

439 161,23

1 4

INFRASTRUTTURI MEDIKOSOĊJALI U TAĦRIĠ

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITÀ, BDIL TA' IMPJEGATI TAĊ-ĊIVIL U ESPERTI

372 000

350 000

335 900,92

1 6

GĦAJNUNA SOĊJALI

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RIĊEVIMENTI U RAPPREŻENTANZA

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RISERVA GĦAL TITOLU 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Titolu 1 — Total

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BINI, TAGĦMIR U SPEJJEŻ VARJI TA' TĦADDIM

2 0

KIRI TA' BINI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

IPPROĊESSAR TA' DATA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

PROPRJETÀ IMMOBLI U SPEJJEŻ ASSOĊJATI

39 000

42 000

15 834,11

2 3

SPEJJEŻ AMMINISTRATTIVI KURRENTI

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTAĠĠ U TELEKOMUNIKAZZJONI

169 000

157 000

129 432,42

2 5

SPEJJEŻ FUQ LAQGĦAT

9 000

26 000

21 146,99

2 6

STUDJI, STĦARRIĠ, KONSULTAZZJONIJIET

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RISERVA GĦAL TITOLU 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titolu 2 — Total

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

INFIQ OPERAZZJONALI

3 2

LIBERTAJIET

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

UGWALJANZA

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

ĠUSTIZZJA

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ATTIVITAJIET OPERATTIVI ORIZZONTALI

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

KORPI TAL-AĠENZIJA U L-MEKKANIŻMI TA’ KONSULTAZZJONI

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RISERVA GĦAL TITOLU 3

139 150

105 000

0,—

 

Titolu 3 — Total

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

GRAN TOTAL

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Tabella tal-persunal

Grupp ta' Funzjoni u grad

Postijiet tax-xogħol permanenti

Postijiet tax-xogħol temporanji

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Total A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Total AST

27

28

28

Total

73

75

78

Stima tan-numru ta’ persunal kuntrattwali (murija f’termini ekwivalenti għall-full-time) u esperti nazzjonali ssekondati

Postijiet għal persunal kuntrattwali

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Total

29

29

Postijiet għal esperti nazzjonali sekondati

9

9

Total

38

38