31.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/55


Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015

(2015/C 110/11)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Osasto 2 Yhteensä

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

289 149

271 340,22

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

289 149

271 340,22

 

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2015

Määrärahat 2014

Toteutus 2013

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

114 000

45 000

73 067,25

1 3

TYÖMATKAT

200 000

270 000

439 161,23

1 4

OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT

378 000

368 000

324 113,62

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOSIAALITURVA

675 000

592 000

526 978,32

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

3 000

3 945,11

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Osasto 1 Yhteensä

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

TIETOTEKNIIKKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 000

42 000

15 834,11

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

169 000

157 000

129 432,42

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

9 000

26 000

21 146,99

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

30 000

30 000

77 550,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Osasto 2 Yhteensä

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VAPAUDET

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

YHDENVERTAISUUS

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

OIKEUS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

490 000

475 000

448 172,58

3 9

VARAUS OSASTOON 3

139 150

105 000

0,—

 

Osasto 3 Yhteensä

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

KAIKKI YHTEENSÄ

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

A* yhteensä

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

AST yhteensä

27

28

28

Kokonaismäärä

73

75

78

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2015

2014

Tehtäväryhmä IV

18

18

Tehtäväryhmä III

9

9

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

29

29

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

38

38