31.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 110/55


Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2015 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2015/C 110/11)

TULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2015

Eelarveaasta 2014

Eelarveaasta 2013

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

289 149

271 340,22

 

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

289 149

271 340,22

 

KÕIK KOKKU

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

KULUD

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2015

Assigneeringud 2014

Täitumine 2013

1

PERSONALIKULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

114 000

45 000

73 067,25

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

270 000

439 161,23

1 4

ÕIGUSABI- JA RAVIKULUD, KOOLITUS

378 000

368 000

324 113,62

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

675 000

592 000

526 978,32

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

3 000

3 945,11

1 9

JAOTISE 1 RESERV

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Jaotis 1 — Kogusumma

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ANDMETÖÖTLUS

774 000

819 000

812 620,96

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

39 000

42 000

15 834,11

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

67 000

74 000

55 206,43

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

169 000

157 000

129 432,42

2 5

KOHTUMISTE KULUD

9 000

26 000

21 146,99

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

30 000

30 000

77 550,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

0,—

 

Jaotis 2 — Kogusumma

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

TEGEVUSKULUD

3 2

VABADUSED

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

VÕRDSUS

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

ÕIGUS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

490 000

475 000

448 172,58

3 9

JAOTISE 3 RESERV

139 150

105 000

0,—

 

Jaotis 3 — Kogusumma

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

KÕIK KOKKU

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

A* kokku

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

AST* kokku

27

28

28

Kokku

73

75

78

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Kokku

29

29

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

38

38