31.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 110/55


Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2015

(2015/C 110/11)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Titel 2 - I alt

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 3 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

289 149

271 340,22

 

Titel 9 - I alt

p.m.

289 149

271 340,22

 

TILSAMMEN

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

114 000

45 000

73 067,25

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

270 000

439 161,23

1 4

RETLIGE OG MEDICINSKE ANLIGGENDER OG UDDANNELSE

378 000

368 000

324 113,62

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

372 000

350 000

335 900,92

1 6

VELFÆRD

675 000

592 000

526 978,32

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERVE TIL AFSNIT 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Titel 1 - I alt

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

DATABEHANDLING

774 000

819 000

812 620,96

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

39 000

42 000

15 834,11

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

169 000

157 000

129 432,42

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

9 000

26 000

21 146,99

2 6

UDGIFTER TIL KONSULTATIONER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERVE TIL AFSNIT 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 2 - I alt

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

FRIHEDER

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

LIGESTILLING

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

139 150

105 000

0,—

 

Titel 3 - I alt

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TILSAMMEN

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

I alt A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

I alt AST

27

28

28

I alt

73

75

78

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

I alt

29

29

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

38

38