Archiwum stron internetowych instytucji Unii Europejskiej

Spis treści

 1. Dlaczego archiwizujemy zasoby sieciowe?
 2. Kto może korzystać z archiwum?
 3. Co jest archiwizowane?
 4. Na czym polega proces archiwizacji?
 5. Wskazówki dla administratorów stron
 6. Polityka usuwania treści
 7. Informacje prawne
 8. Więcej informacji

Wystąpiły chwilowe trudności w dostępie do archiwum.
Pracujemy nad rozwiązaniem problemu. Przepraszamy za niedogodności.
Jeśli szukają Państwo zarchiwizowanych materiałów, prosimy o kontakt z zespołem zajmującym się archiwizacją: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Dlaczego archiwizujemy zasoby sieciowe?

Coraz więcej informacji na temat UE udostępnianych jest wyłącznie w sieci. Treści internetowe mają jednak krótki cykl życia a technologie sieciowe szybko się zmieniają. Istnieje zatem ryzyko, że opublikowane informacje zginą, np. kiedy strona zostanie znacznie zmieniona lub usunięta z sieci.

Właśnie dlatego stworzyliśmy archiwum zasobów sieciowych unijnych instytucji, organów i agencji (instytucji UE), które obejmuje materiały opublikowane od 2013 r.

Archiwum odzwierciedla treść i projekt stron internetowych na dany moment. Dzięki temu informacje opublikowane przez instytucje w internecie pozostają dostępne, nawet jeśli pierwotna strona została częściowo lub w całości usunięta.

2. Kto może korzystać z archiwum?

Archiwum jest dostępne online i może z niego skorzystać każdy, kto ma dostęp do internetu.

3. Co jest archiwizowane?

Strony internetowe instytucji UE. Większość z nich znajduje się na domenie europa.eu i jej poddomenach oraz jest regularnie archiwizowana.

Na prośbę zainteresowanej instytucji UE możemy doraźnie zindeksować stronę internetową, która ma zostać usunięta lub znacznie zmieniona. Możemy na przykład archiwizować strony stworzone na potrzeby określonych wydarzeń.

Na obecną chwilę nie archiwizujemy następujących elementów:

 • linków do zewnętrznych stron internetowych. Jeśli zarchiwizowana strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, użytkownik jest przekierowywany do aktywnych stron. Np. jeśli na zarchiwizowanej stronie Europolu znajduje się link do strony internetowej Organizacji Narodów Zjednoczonych (https://www.un.org/), użytkownik zostanie przekierowany do aktywnej strony ONZ
 • treści dynamicznych
 • mediów społecznościowych
 • baz danych. Oznacza to, że nie będą działać wyszukiwarki ani linki oparte na zapytaniach.

4. Na czym polega proces archiwizacji?

Strony archiwizuje się cztery razy do roku przy pomocy robota indeksującego. Robot ten odwiedza i przeszukuje wybrane strony internetowe, kierując się linkami, podobnie jak zrobiłby to użytkownik, i tworzy kopie odwiedzonych stron i napotkanych plików.

Użytkownik może poruszać się po zarchiwizowanych stronach jak po aktywnej sieci. Archiwizacja przy pomocy robota indeksującego ma jednak pewne ograniczenia techniczne i w związku z tym pewne elementy lub funkcje mogą nie działać prawidłowo, np.:

 • oryginalne zintegrowane wyszukiwarki
 • treści, które są dostępne jedynie po zalogowaniu
 • pewne elementy nawigacji, np. rozwijane menu, pola wyboru i niektóre mapy
 • animacje Flash i gry, transmisje strumieniowe i osadzone treści z mediów społecznościowych
 • złożony JavaScript
 • metoda POST.

5. Wskazówki dla administratorów stron

Przygotowanie stron internetowych do archiwizacji

 1. Aby uzyskać optymalną jakość archiwizowanej witryny, należy pamiętać o następujących zasadach: strony powinny być tworzone i redagowane z myślą o ich ewentualnej archiwizacji. Dotyczy to przede wszystkim strony głównej, która jest punktem wejścia dla robota indeksującego.
 2. Dodatkowe informacje można znaleźć w przewodniku dostawcy informacji.
 3. Należy usunąć treści, które nie powinny być przechowywane (ani udostępniane) w dłuższej perspektywie, np. ze względu na prawa autorskie, poufny lub prywatny charakter informacji czy ochronę danych osobowych.
 4. Jeśli takich treści nie da się usunąć przed archiwizacją, należy je zabezpieczyć przed indeksacją przy użyciu plików robot.txt.

6. Polityka usuwania treści

Czasami może być uzasadnione, by danej witryny nie udostępniać w publicznym archiwum.

Każdy może zwrócić się o usunięcie strony, przedstawiając odpowiednie wyjaśnienie. W tym celu należy się skontaktować z naszym zespołem: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Możliwość usunięcia strony zostanie rozpatrzona jedynie w następujących przypadkach:

 • strona zawiera jeden z następujących rodzajów treści:
  • dane osobowe lub wrażliwe dane osobowe określone w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii
  • materiały chronione prawem autorskim, do których publikujący nie ma niezbędnych praw
  • oszczercze lub obsceniczne materiały i informacje
 • treść strony może przysporzyć jej właścicielowi poważnych lub rzeczywistych trudności administracyjnych
 • strona została opublikowana w dobrej wierze, jednak ze względu na zmianę okoliczności jej wygaszenie uznaje się obecnie za właściwe
 • strona została opublikowana w wyniku błędu i jej usunięcie jest konieczne w celu skorygowania tego błędu.

7. Informacje prawne

7.1. Prawa autorskie

© Unia Europejska, 2019 r.

Aby zachować strony internetowe Unii Europejskiej, Urząd Publikacji przeprowadza ich archiwizację. Prawa autorskie do większości zarchiwizowanych treści internetowych, które są dostępne w archiwum stron internetowych UE (archiwum) przysługują UE (lub instytucjom, organom i agencjom UE). Za kwestie dotyczące praw własności i praw autorskich w przypadku poszczególnych stron przechowywanych w archiwum odpowiedzialni są właściciele tych stron internetowych.

O ile nie wskazano inaczej, materiał pochodzący z archiwum może być swobodnie udostępniany. Stosowanie tej zasady ogólnej może być ograniczone warunkami przewidzianymi w poszczególnych informacjach o prawach autorskich. Nie ma ona zastosowania do fotografii, wideo, utworów muzycznych ani innych materiałów objętych prawami własności intelektualnej osób trzecich (spoza UE). W takim wypadku prośbę o zezwolenie na wykorzystanie materiału należy kierować bezpośrednio do podmiotów praw autorskich. Urząd Publikacji nie gwarantuje, że wszystkie treści pochodzące od stron trzecich są odpowiednio oznaczone.

Powyższe pozwolenie nie obejmuje logo ani znaków handlowych.

Wszelkie pytania dotyczące powyższych kwestii należy kierować na następujący adres e-mail: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Oświadczenie o ochronie prywatności

8. Więcej informacji

Kontakt z zespołem zajmującym się archiwizacją zasobów sieciowych: op-web-preservation@publications.europa.eu