EU publications: publications for teachers and students about the EU - Publikacje UE

image students

content

image for Students & Teachers page: Student standing in front of blackboard, which is fully written with formulas

 

Students and teachers header

Studenci i nauczyciele

Informacje o stypendiach, mobilności i programach wymiany dla nauczycieli i studentów każdego stopnia. Materiały do wykorzystania w szkołach i na uczelniach wyższych w celu informowania o UE.

Zachęcamy również do odwiedzenia kącika edukacyjnego Unii Europejskiej: https://europa.eu/learning-corner/home_pl

Search Parameters Details

Informacje na temat przeprowadzonego wyszukiwania

Students and teachers