Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Azyl i imigracja

Unię Europejską dotknął ogromny kryzys uchodźczy i migracyjny. Poniżej można znaleźć publikacje przedstawiające dane, analizy i działania polityczne w tej dziedzinie.