Consumer rights - Publikacje UE

image consumer rights my rights

content

image for Consumer Rights page: blue shopping bag with 12 stars of EU

consumer rights my rights descriptive

Moje prawa

 

Lista niektórych broszur i książek opowiadających o tym, co konkretnie robi dla obywateli Unia Europejska i jak dzięki jej działaniom możemy zmienić swoje życie na lepsze. Publikacje zawierają informacje o funduszach unijnych, stypendiach, stażach, projektach i kryteriach oraz dane kontaktowe.

consumer rights my rights widget