a school of fish

DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa podejmuje działania na rzecz rozwijania potencjału europejskiej gospodarki morskiej. Dąży również do zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa, bezpiecznych i stabilnych dostaw żywności pochodzącej z morza, dobrego stanu mórz i dobrobytu społeczności nadbrzeżnych – z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Działalność dyrekcji obejmuje promowanie zintegrowanego podejścia do wszystkich obszarów polityki morskiej w celu wspierania niebieskiej gospodarki, a także kształtowanie i wdrażanie wspólnej polityki rybołówstwa, która umożliwia zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.