This page shows the 10 priorities like cogs

Dziesięć priorytetów dla Europy

Unia Europejska stoi przed największymi dotychczas wyzwaniami, jakimi są wysokie bezrobocie, spowolnienie wzrostu gospodarczego, brak pewności w odniesieniu do gospodarki, niedobór inwestycji, presja migracyjna, jak również wyzwania związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem oraz brakiem stabilności w krajach sąsiadujących. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera wyznaczyła dziesięć priorytetów, na których koncentrują się instytucje UE. Tematem poniższych publikacji są działania UE w obszarach priorytetowych, powody podejmowania tych działań oraz osiągnięte.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.