Logo - O Urzędzie Publikacji

Dockbar

Logos and banners title

Logo Urzędu Publikacji

Logo Urzędu Publikacji mogą być wykorzystywane przez strony trzecie tylko, jeśli:

– przed wykorzystaniem logo zwrócą się one o pozwolenie w tej sprawie i uzyskają je

– nie istnieje prawdopodobieństwo, że użytkownik logo może zostać wzięty za Urząd Publikacji

– logo nie są wykorzystywane do celów lub działań, które są niezgodne z założeniami i zasadami Unii Europejskiej

– logo nie są wykorzystywane do tego, by dawać do zrozumienia, że Urząd Publikacji popiera lub promuje cele lub działania użytkownika logo.

Aby zwrócić się o pozwolenie na wykorzystanie logo Urzędu Publikacji, należy napisać na adres: op-info-copyright@publications.europa.eu.

 

EU law and publications logo

Logo „Prawo UE i publikacje”

 
 

EUR-Lex logos

Logo portalu EUR-Lex

 
 

EU Publications logo

EU Publications logos

EU Publications logo
 
 

Ted logos

Logo TED

 
 

EU Whoiswho logos

Logo EU Whoiswho