Urząd Publikacji Unii Europejskiej 

Urząd Publikacji Unii Europejskiej (Urząd Publikacji), z siedzibą w Luksemburgu, jest organem międzyinstytucjonalnym, którego zadaniem jest wydawanie publikacji instytucji Unii Europejskiej (decyzja 2009/496/WE, Euratom). Odpowiada on za wydawanie i rozpowszechnianie publikacji o charakterze prawnym i ogólnym w wersji papierowej i elektronicznej oraz za zarządzanie stronami internetowymi umożliwiającymi obywatelom UE, organom państwowym i przedsiębiorstwom cyfrowy dostęp do oficjalnych informacji i danych pochodzących z UE, takimi jak EUR-Lex, Portal Otwartych Danych UE, Publikacje UE, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS; odpowiada także za zapewnienie długoterminowej ochrony zasobów wytworzonych przez instytucje i organy UE.