Schemat organizacyjny - O Urzędzie Publikacji

Dockbar

Our organisation - Management Committe

Komitet Zarządzający

Pracą Urzędu kieruje, zgodnie ze strategicznymi wytycznymi określonymi przez Komitet Zarządzający, dyrektor Urzędu (Decyzja2009/496/WE, Euratom).

Parlament

Posiadacz Klauss WALLE
Zastępcy Walter Petrucci / Andrea Bartolini
 

Rada

Posiadacz Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Zastępcy Reijo Kemppinen / Inga Rosinska / Nicole Bayer / Sally Bliss
 

Komisja

Posiadacz Ilze JUHANSONE 
Zastępcy Pascal LEARDINI / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas
 

Trybunał Sprawiedliwości

Posiadacz Alfredo CALOT ESCOBAR
Zastępcy Marc Schauss / Andrew Paton 
 

Zastępca członka

Posiadacz Zacharias KOLIAS
Zastępcy Christine Stark / Bettina Milewski
 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Posiadacz Gianluca BRUNETTI
Zastępcy Eleonora Di Nicolantonio / Karin Füssl
 

Komitet Regionów

(Chair of the Management Committee: Committee of the Regions)

Posiadacz Petr BLIZKOVSKY
Zastępcy Pedro Cervilla / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Europejski Bank Centralny (obserwatora)

Posiadacz Valérie SAINTOT
Zastępcy Metoda Paternosc-Bajec / Tatyana Filipova / Anna Heckler