Możliwości zatrudnienia

Każda osoba zainteresowana pracą w instytucjach i organach UE powinna odwiedzić stronę Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO). EPSO organizuje konkursy otwarte w celu wyselekcjonowania pracowników na stanowiska stałe i czasowe. Oprócz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony UE angażuje również pracowników kontraktowych i tymczasowych, oferuje staże i korzysta z usług ekspertów zarejestrowanych w bazach danych prowadzonych przez instytucje UE. Informacje o tym, jak przebiegają procedury naboru, znaleźć można na stronie internetowej EPSO. Zamieszczono tam również porady dla osób, które przygotowują się do udziału w konkursach.