The print function is not available on your version of browser
Przejdź do komentarzy
Zaloguj

Dostępne wersje językowe i formaty

 • bg
 •  
 • es
 •  
 • cs
 •  
 • da
 •  
 • de
 •  
 • et
 •  
 • el
 •  
 • fr
 •  
 • ga
 •  
 • hr
 •  
 • it
 •  
 • lv
 •  
 • lt
 •  
 • hu
 •  
 • mt
 •  
 • nl
 •  
 • pl
 •  
 • pt
 •  
 • ro
 •  
 • sk
 •  
 • sl
 •  
 • fi
 •  
 • sv
 •  

Klasyfikacja użytkownika 
 • Publikacja nie jest dostępna w języku wyszukiwania > Dostępne wersje językowe

  EN Improving resource efficiency in SMEs

 • Rozwój ducha przedsiębiorczości oraz umiejętności biznesowych w UE

 • Publikacja nie jest dostępna w języku wyszukiwania > Dostępne wersje językowe

  EN Smart guide to cluster policy

 • Publikacja nie jest dostępna w języku wyszukiwania > Dostępne wersje językowe

  ET Teenuseinnovatsiooni juhised

 • Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości

 • Wspieranie działań aniołów biznesu na rzecz rozwoju MŚP

 • Zamówienia publiczne siłą napędową innowacji w MŚP i usługach publicznych

 • Wdrażanie programu Small Business Act na szczeblu regionalnym

 • Wspieranie umiędzynarodowiania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

 • Ułatwianie przenoszenia własności przedsiębiorstw