Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2510/97 z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej