Rozporządzenie Rady (EWG) nr 490/86 z dnia 25 lutego 1986 r. zmieniające, w związku z przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii, rozporządzenie (EWG) nr 357/79 w sprawie badań statystycznych dotyczących obszarów uprawy winorośli