Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 3 lutego 1987 r. # Association nationale des travailleurs indépendants de la batellerie (ANTIB) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Konkurencja. # Sprawa 272/85. TITJUR ANTIB przeciwko Komisji