Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 36/01