Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 marca 1984 r.