Pisemne zapytanie E-1711/10 skierował: Proinsias De Rossa (S&D) do Komisji. Epilepsja a europejskie prawa jazdy