Kommissionens meddelelse Vejledning i ledelsessystemer for fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder fødevaredonation 2020/C 199/01