Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 194, 24 lipiec 2010