Presuda Općeg suda (prvo vijeće) od 2. prosinca 2020.