Lieta C-591/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī Brugg Kabel AG un Kabelwerke Brugg AG Holding iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-441/14 Brugg Kabel AG un Kabelwerke Brugg AG Holding/Eiropas Komisija