Protokół zmieniający Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej