Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3914/88 z dnia 14 grudnia 1988 r. w sprawie procedur analitycznych stosowanych w celu oznaczania masy suchej, masy tłuszczowej oraz zawartości cukru w produktach objętych kodem CN 19059030