Opinia rzecznika generalnego Mancini przedstawione w dniu 3 marca 1983 r. # Margherita Macevicius, małżonce Hebrant, przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. # Urzędnik - Awans. # Sprawa 252/81. Macevicius przeciwko Parlamentowi TITJUR