Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9558 – Triton/All4Labels Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)