Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9558 – Triton/All4Labels Group) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP.)