Sprawa F-151/12: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji