Dyrektywa Komisji z dnia 27 kwietnia 1989 r. zmieniająca po raz drugi załączniki do dyrektywy Rady 77/96/EWG w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na obecność włosieni (trichinella spiralis) przed przywozem z państw trzecich