Pisemne zapytanie P-0645/07 skierowane przez: Rogera Helmera (NI) do Komisji. przetargów na świadczenie przewozów promowych (Korsyka)