Pisemne zapytanie E-5452/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) do Komisji. Wpływ wylesiania, robót ziemnych, zmiany biegu rzek i nanoszenia nakładów ziemi w obszarze Cañada de los Pájaros w Puebla del Río (Sewilla)